FSC

O firmě

O firmě

Počátky výroby dřevěných výrobků sahají do počátku 20. století. Od roku 1957 byl v Jihlavě vytvořen podnik Jihlavské dřevařské závody kam se soustředila podstatná část výroby dveří pro bytovou výstavbu v bývalém Československu.

Do dalšího vývoje celých dřevařských závodů význam-ně zasáhla v roce 1994 privatizace podniku, která změnila firmu na akciovou společnost Jihlavské dřevařské závody a z ní následně v roce 1997 byly vytvořeny společnosti Kronospan, Kronodoor a Kronomech.

MASONITE CZ je zcela jistě více než plnohodnotným následovníkem ve výrobě určených široké klientele z celého světa. Během posledních let došlo k podstatnému zvýšení kvality a rozšíření tradičního a uceleného sortimentu dveří, který nabývá rok od roku větší popularity.

Další informace o společnosti